La composició patrimonial en català perd representativitat. Estudi d'un corpus de neologismes de premsa i ràdio

Research areas:
Year:
2010
Type of Publication:
Article
Authors:
  • Estopà, R.
Pages:
125-147
BibTex: